Tapu İçin Gerekli Belgeler

Satıcı 
1 Fotoğraf 
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
TC kimlik numarası
Tapu fotokopisi
Belediyeden alınan beyan değeri
Deprem sigortası fotokopisi (ferdi iskanı alınmış konut için)
   
Alıcı
2 Fotoğraf
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

____

 • Tapu müdürlüklerine hazırlıklı olarak (istenilen bilgi ve yukarıda yazılı gerekli belgelerle birlikte) başvuru yapmanız, işlemleri süratle sonuçlandırır. Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden buradan online randevu alınız. Başvurularda izlenecek yöntem ve işlemler şunlardır;

  •Tapu Sicil Müdürlüklerine mutlaka kendiniz veya yasal yolla (vekaletname ile) tam yetkili kıldığınız vekiliniz aracılığı ile başvuruda bulununuz.

  •Yürürlükteki mevzuat gereği tapu işlemlerinde kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı ve pasaporttan başka belgenin kullanılması mümkün olmadığından, bu belgelerden herhangi birinin aslını ibraz ediniz.

  •İşlemin taraflarından en az biri okuma yazma bilmiyor ise iki tanıkla birlikte, şayet işitme engelli ise veya Türkçe bilmiyorsa iki tanık yanında ayrıca yeminli tercümanla birlikte başvurunuz.

  •Tapu işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerin gerekli şekilde noterde düzenlenmiş ve fotoğraflı olması zorunludur.

  •Tapu sicil müdürlüklerinde imzalayacağınız evrakları mutlaka okuyunuz. Bir konuda tereddüde düşmüş iseniz, evrakı; görevli memur veya müdür ile görüşerek tereddüdünüzün giderilmesi akabinde imzalayınız.

  •İşlemin tarafı Türk Ticaret Kanununa tabi bir şirket ise, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğundan, işlem yılı içerisinde alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte (asıl veya noter tasdikli) başvuruda bulunmalısınız.

  •Tüm işlemlerde işlemin taraflarının T.C. kimlik numarası ile vergi kimlik numarasını belgeli olarak ibraz ediniz. Tüzel kişilerin taraf olduğu işlemlerde şirketin vergi numarasını, yetkilendirilmiş şirket temsilcisinin T.C. kimlik numarasını ibraz ediniz.

  •Taşınmaz malın mülkiyetinin sözleşme ile devrine yönelik işlemlerde devir edenin bir, devir alanın iki adet 6x4 ebadında son altı aylık fotoğraflarını, işlem vekaleten yapılıyor ise vekilin aynı nitelikte ki fotoğrafını ibraz ediniz.

  •Taşınmazın cinsi mesken ise veya cinsi işyeri olmakla birlikte üzerinde mesken nitelikli bağımsız bölümler bulunuyorsa zorunlu deprem sigortasına (DASK) ait poliçeyi ibraz etmelisiniz.

  Başvuru ardından işlem evrakları incelenip imzaya hazır hale gelince, müdürlükten size cep telefonu mesajı gelecektir. Bu mesajda "tapu harçlarını ödedikten sonra şu saatte imzaya geliniz" yazılır. Tapu harcını buradan sorgulayıp, bir çıktı alarak bankaya gitmeden ödeme miktarını öğrenmekte fayda vardır. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasından herhangi birinde harçlarınızı yatırıp belirtilen saatte tapu sicil müdürlüğünde ödeme makbuzlarınız ve nüfus cüzdanınızla hazır bulunuz.

Çözüm Ortağı : Rota